Respons blong PM Salwai long tok tok blong President Lonsdale

Respons blong PM Salwai long tok tok blong President Lonsdale

Hon. Spika long behalf blong ol memba blong Parlemen wetem ol pipol blong Vanuatu, mi talem thenkio long H.E President blong Ripablik long Toktok we hemi mekem long haos ia mo mi biliv se ol pipol blong yumi truaot long Vanuatu oli harem ol...
Respons blong PM Salwai long tok tok blong President Lonsdale
Respons blong PM Salwai long tok tok blong President Lonsdale
2017-06-07
Polis i investigetem bolet insaed long nasional palaman.

Polis i investigetem bolet insaed long nasional palaman.

    National Palaman blong Vanuatu, hemi strongem sekuriti blong hem stat long yestede namba 5 Jun. Hemia afta ol staff oli fainem wan laif bolet long wan long olgeta ples blong sidaon long pablik galeri. Ol toktok long kiridor blong palaman i talem se...
Polis i investigetem bolet insaed long nasional palaman.
Polis i investigetem bolet insaed long nasional palaman.
2017-06-07
Nasional sekuriti i topem tok tok blong Lonsdale

Nasional sekuriti i topem tok tok blong Lonsdale

Long namba 1 Jun 2017, Presiden blong Ripablik blong Vanuatu, Father Baldwin Lonsdale hemi ofisioli openem fes ordoneri sesen blong palaman blong 2017. Hemia nao i tok tok blong Father Lonsdale: "Honorable, Spika Blo Parliament: Esmon Sai, Hon....
Nasional sekuriti i topem tok tok blong Lonsdale
Nasional sekuriti i topem tok tok blong Lonsdale
2017-06-02

Olgeta letes nius

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu