Long taem we Vanuatu, hemi selebretem Wol Tuna De long National Convention Senta long Port Vila long namba 2 Mai 2017, dipatmen blong fiseri, hemi bin soem plande ol aktiviti we oli stap mekem long Vanuatu. Hemi bin de blong fis tuna be long taem fiseri, hemi bin soem tu ol nara marin risos we Vanuatu, hemi kat, Plabde pipol we oli bin stap long taem ia olsem ol pikinini blong skul, oli bin kat janis blong lukim big fala natalai bagegen.

Ol man blong fiseri, oli explenem long ol studen long taem ia se ol big fala natalai ia i bin kat bifo long Vanuatu be hemi lus. Naoia pipol istap fainem bigfala sel blong hem nomo klosap long solwota mo long bush be inomo kat long solwota.

Bigfala wan we oli bin soem long Wol Tuna De ia, oli bin karem long Tonga taem we oli smol mo naoia, oli kasem saes blong olgeta bigfala natalai we yumi stap luk ol sel blong hem nomo. Naoia, hemi stap blong oli bridim bagegen mo saplaem igo long ol rif blong Vanuatu.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu